Odjeli

CEE-MED d.o.o. kompanija pruža punu uslugu upravljanja vašoj djelatnošću u oblasti medicinskih proizvoda bilo da se radi o opskrbi zdravstvenog sistema putem drugih veledrogira, lanaca apoteka ili da se radi o opskrbi kliničkih centara, odnosno zavoda zdravstvenih osiguranja. Naš tim profesionalno obučenih ljudi sa dugogodišnjim iskustvom u upravljanju medicinskim poslovanjem, promociji i distribuciji medicinskih proizvoda na tržištu Bosne i Hercegovine, integriše svoje znanje i stručnost u planove klijenta u cilju razvoja najpogodnije poslovne strategije za postizanje optimalnih rezultata. Nakon postizanja konsenzusa s našim klijentima kroz detaljne godišnje i dugoročne planove, započinjemo s primjenom plana. Tijekom provedbe svih dizajniranih i od strane klijenta odobrenih planova preuzimamo odgovornost za realizaciju plana, te putem istraživanja tržišta, regulatornih i promotivnih aktivnosti, osiguravanjem kontinuirane opskrbe, sudjelovanjem u natječajnim postupcima i osiguravanjem pravovremene naplate potraživanja dolazimo do postizanja zadatog cilja. S takvim pristupom i širokim spektrom usluga, našim klijentima pružamo operativnu učinkovitost i kontrolu troškova. Kada se klijent odluči ponuditi svoje medicinske proizvode na lokalnom tržištu, jedan od esencijalnih koraka je registracija medicinskih proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Naš odjel za registracije i regulatorne poslove odgovoran je za dobijanje i održavanje rješenja za stavljanje u promet, te za farkovigilancu i materiovigilancu medicinskih proizvoda, što predstavlja temelj za daljnji razvoj poslovanja i omogućavanje nesmetanih daljnjih aktivnosti u životnom vijeku medicinskog proizvoda.

- pripremiti registracijski paket usklađen sa Zakonom o lijekovima i medicinskim proizvodima Bosne i Hercegovine i važećim pravilnicima
- dostavljanje dokumentacije za registraciju (CTD ili drugi format registracione datoteke) Agenciji za lijekove i medicinske proizvode BiH i praćenje do pribavljanja

- prilagodbe i primjenu označavanja nakon završetka registracije
- održavanje važećih odobrenja za stavljanje u promet putem podnošenja varijacija i zahtjeva za obnovu
- farmakovigilanciju, budnost medicinskih proizvoda, pribavljanje polica osiguranja za registrovane medicinske proizvode
- pristup tržištu, istraživanje tržišta lijekova, istraživanje tržišta medicinskih proizvoda, procjena tržišta i segmentacija. Savjetovanje za planiranje i razvoj poslovnog modela,
sticanje statusa liste lijekova za nadoknadu.

Savjetovanje, promocija i pozicioniranje lijekova i medicinskih proizvoda.

bs_BABosnian