O Nama

CEE-MED d.o.o.

Velprodaja Medicinskih sredstava CEE-MED D.O.O. sa adresom Garovci bb Hadžići, Sarajevo je moderna, savremeno opremljena, stručno osposobljena kompanija sa djelatnošću u oblasti farmacije i medicine, regsitrovana za promet medicinskih sredstava i dodataka prehrani.

Osnovna djelatnost zasniva se na prometu medicinskih sredstava i opreme. Pored osnovne djelatnosti pružamo i usluge zastupanja inostranih farmaceutskih kompanija, usluge registracije lijekova, medicinskih sredstava i dodataka prehrani, usluge marketinga farmaceutskih proizvoda samostalno i u saradnji sa našim partnerima. U sklopu naše usluge savjetovanja, naša primarna orijentacija zasnovana je na polju registracije i start up-a zdravstvenih ustanova u BiH.

Naša vizija je da pružimo specifiču i cjelovitu uslugu, pravovremeno i na svakom mjestu što znači da, svakoj grupi klijenata možemo da ponudimo za njih najprihvatljiviji paket usluga i proizvoda.

Naš široka paleta usluga podjedanko može biti koristna proizvođačima u farmaceutskoj industriji i industriji medicinskih pomagala, apotekama, bolnicama, domovima zdravlja i drugima. To postižemo svojom posvećenošću u polju veleprodaje, regulatornim poslovima, višegodišnjem iskustvu i stalnim radom na terenu.

Cilj nam je fokusiranje na naše partnere i specifične potrebe njihovog poslovanja, inovatnivnost, kreativna rješenja, uvođenje i primjena novih tehnologija na polju zdravstvene zaštite.

  • CEE-MED D.O.O.
  • Medical Business & Consulting
  • Zaima Šarca 34, Sarajevo CENTAR, 71000 BiH
  • +387 33/420-026
bs_BABosnian